Skip to main content

Virksomhedsoptimering

Det kan ved første øjekast være svært at se forskel på de to begreber virksomhedsudvikling  og virksomhedsoptimering. 

Der er da også flere elementer, for eksempel planlægning og formulering af forretningsstrategi, som de to har til fælles.

Adskillelsen skal findes i det punkt på tidslinjen, hvor de to begreber befinder sig. Hvor virksomhedsudvikling er en central del af den langsigtede plan og horisont for din forretning, så indgår virksomhedsoptimering som en central del af den mere kortsigtede driftsmæssige opfølgning.

Optimering af aktiviteter og ejerstruktur

 • Har du styr på hvilke produkter eller tjenesteydelser, der bidrager til virksomhedens bundlinje og med hvor meget?
 • Fik du lavet en efterkalkulation på den seneste store entreprise, inden du sendte tilbud afsted på to nye opgaver?
 • Hvad er driftsrisikoen på de forskellige aktiviteter i din forretning?
 • Kan økonomisk risikable aktiviteter begynde at true sunde og profitable dele af din forretning?
 • Sikrer din nuværende ejer- og selskabsstruktur en hensigtsmæssig afgrænsning af de økonomiske risici ved dine aktiviteter?

Jeg kan udarbejde de nødvendige analyser af ovenstående spørgsmål og være din personlige sparringspartner, hvis vi identificerer forhold, der skal handles på. 

Budgettering

 • Det er meget svært at lave et budget for en virksomhed, som vores!
 • Vi laver kun et budget, hvis revisor eller banken beder om det!
 • Et budget er kun noget, som de bruger i store virksomheder til at slå medarbejderne i hovedet med!
 • Hvis bare det går lidt bedre end sidste år på samme tid, er det fint!
 • Jeg kigger på bankudtoget en gang i måneden. Så har jeg fuldstændig styr på, hvor vi er!

Har du brugt et af ovenstående udsagn?

Så vil jeg gerne tage en kop kaffe og et helt uforpligtende møde med dig. Jeg vil prøve at overbevise dig om, hvorfor du bør indføre budgettering, som en fast del af din forretningsgang.

Et budget er nemlig ikke et håndværktøj, der er velegnet til at slå andre med. Det er et planlægningsværktøj, der bør være fundamentet for alle væsentlige økonomiske beslutninger, for din produktions- og ressourceplanlægning og den løbende økonomiske opfølgning i din virksomhed. 

Hvis du ikke har kompetencer eller ressourcer internt i din virksomhed til at udarbejde budgettet, så hjælper jeg dig gerne i gang, og sørger for informationsindsamling samt den praktiske udarbejdelse. 

Kontakt os

Find vores informationer på kontakt-siden, eller bliv ringet op ved at udfylde formularen herunder.

Ring mig op

Dit navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Økonomisk rapportering og opfølgning

 • Hvor ofte ser du en periodeopgørelse?
 • Hvor gammel er den, når du ser den?
 • Er alle væsentlige poster, så som afskrivninger, renter og periodiseringer bogført, når du ser den?

Desværre har en ejerleder ofte så travlt med driften i forretningen, at den økonomiske opfølgning kommer for sent, hvis der opstår forhold, som der skal handles på. 

Jeg kan hjælpe din regnskabschef og dig med et uafhængigt review af jeres forretningsgange på økonomisk opfølgning, og komme med forslag til forbedringer. 

Ligeledes kan jeg hjælpe med implementering af værktøjer og procedurer for rettidig økonomisk rapportering til ledelsen. 

Investerings- og finansieringsrådgivning

Undervejs i en virksomheds livscyklus skal der træffes mange og væsentlige økonomiske beslutninger.

Bør vi afsøge muligheden for ekstern kapitaltilførsel?

Skal vi eje eller leje den nye domicilejendom?

Skal vi købe en ny maskine nu eller skal vi vente til næste år?

Skal vi låne eller lease, når vi køber den nye lastvogn?

Hvordan påvirker investering og finansiering vores skattemæssige forhold?

Jeg hjælper dig med svarene, rådgiver om muligheder for lån, og kan afsøge markedet, hvis du har brug for ekstern kapital.

Formuepleje og porteføljerapportering

Tænker du engang i mellem på, om du har den rette fordeling af dine investeringer i forhold til risiko og afkast?

Vil du gerne være mere aktiv omkring investeringen af din formue, men har svært ved at komme i gang med det?

Er du i tvivl, om du skal investere i investeringsforeninger, aktier, ETF´ere, obligationer eller alternativer?

Eller er det måske bedre at købe anparter i ejendomme, vindmøller eller solcelleparker? 

Jeg kan yde dig en uafhængig rådgivning om de forskellige muligheder og guide dig godt igennem mangfoldigheden af tilbud. Når en portefølje først er etableret og midlerne placeret, så passer tingene desværre heller ikke sig selv. Der er behov for jævnlig opfølgning, rebalancering og geninvestering. 

Jeg har erfaring med porteføljepleje og porteføljerapportering. Uanset om din formue er placeret i pensioner eller står i depot i dit holdingselskab, så lad os sammen se på en skræddersyet løsning, der er tilpasset netop dit behov