Skip to main content

Rådgivning i alle faser af et generationsskifte

Igennem mine mere end 25 år som ejerlederrådgiver vil jeg vurdere, at jeg gennemsnitlig 3 – 4 gange om året har været involveret i en eller anden form for køb- eller salgstransaktion, der involverede en virksomhed. Jeg har været med ved bordet lige fra den lokale slagterforretning, der skulle overdrages fra far til søn, over optagelse af ny medejer, til gennemførsel af virksomhedsoverdragelser, hvor der var to cifre på millionerne. 

Jeg elsker den nerve, der er i processen, og jeg garanterer for, at jeg har hjertet med, når jeg skal hjælpe dig på vej og give dig den fornødne rådgivning og tryghed undervejs.

Min rådgivning omfatter hele købs- og salgsprocessen og faserne i et generationsskifte:

Rapport med analyse og værdiansættelse

Arbejdet med et generationsskifte indledes med en 360 graders analyse af virksomheden. Hvis der i analysefasen identificeres behov for optimering af ejerstruktur, omstrukturering af aktiviteter eller anden salgsmodning af virksomheden, vil disse forhold blive adresseret først, og jeg vil komme med løsningsforslag. 

Er konklusionen på analysen, at virksomheden er egnet til overdragelse, kan vi gå videre med en værdiansættelse

En komplet værdiansættelse adskiller sig fra den indikative værdiansættelse ved dens grundlag og omfang. 

En sagkyndig korrekt og komplet værdiansættelse kræver en nærmere validering af den række af forudsætninger, der skal anvendes.

Valideringen indebærer indsamling af data vedrørende overdragelse af sammenlignelige virksomheder, analyse af virksomhedens risiko i forhold til markedet, kendskab til investors afkastkrav ved investering og, frem for alt, kendskab til indhold og brug af anerkendte værdiansættelsesmodeller.

Jeg har både kompetencer og erfaring til at vurdere om virksomheden er salgsmoden og egnet til overdragelse, og til at udarbejde en rapport med analyse og komplet værdiansættelse. 

Omstrukturering

Virksomheden kan, som et led i en salgsmodning, have behov for udskillelse af aktiviteter ved spaltning. 

Virksomhedsanalysen kan modsat have identificeret behov for sammenlægning af aktiviteter ved fusion og intern overdragelse eller lukning af et datterselskab gennem likvidation. 

Jeg kan analysere på muligheder og komme med løsningsforslag, hvor der identificeres et behov for at klargøre virksomheden til generationsskifte eller salg.

Optimering af ejerstruktur

Salgsmodning af en virksomhed kan kræve en optimering af ejerstrukturen. 

Ændring i ejerstruktur kan for eksempel indebære etablering af holdingselskab eller spaltning af et eksisterende holdingselskab, så aktiviteterne opdeles

Der kan også være tale om opdeling af selskabskapitalen i flere klasser med forskellige udbytte- og stemmerettigheder. 

Jeg kan analysere på mulighederne og komme med forslag til eventuelle forbedringer af den nuværende ejerstruktur.

Kontakt os

Find vores informationer på kontakt-siden, eller bliv ringet op ved at udfylde formularen herunder.

Ring mig op

Dit navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ejerlederens skattemæssige forhold

Hvad koster det i skat, revisor? – det var nok det spørgsmål, som jeg fik flest gange i mine mere end 30 år som aktiv revisor. 

Vi har i Danmark et af de højeste skattetryk i hele verden, men det har også skaffet os et velfærdssamfund, som andre veludviklede lande misunder os. 

Men det ændrer ikke ved, at det både er legitimt og fornuftigt for ejerlederen, ved et salg eller generationsskifte, at søge rådgivning om, hvordan man bedst indretter sig skattemæssigt indenfor lovgivningens rammer.

Så kære Ejerleder: Jeg har svaret på, hvad det koster i skat, uanset hvilken løsning, som du måtte vælge. 

Men når du får svaret, så husk lige, at man ikke må slå på en, der har briller og er mindre end dig selv!

Successivt generationsskifte

Man kalder det også et glidende generationsskifte, men ordet ”glidende” er måske knap så beskrivende for det som sker, når virksomheden overdrages i mindre portioner ad gangen til familie eller medarbejdere.

Uanset ordvalg og fremgangsmåde er det vigtigt, at planlægningen af et generationsskifte sker med rettidig omhu. Forberedelse og gennemførsel kan tage flere år, så man kan som ejerleder næsten ikke komme for tidligt i gang med overvejelserne. 

Er der i næste generation både forudsætninger og interesse for at videreføre virksomheden?

Eller er der måske i virkeligheden blandt ledende medarbejdere et eller flere emner, som kan bringe virksomheden godt videre?

Det er drøftelser som kræver tillid og fortrolighed mellem ejerlederen og ejerrådgiveren. Jeg er taknemmelig for, at den tillid og fortrolighed er blevet mig vist gentagne gange gennem årene. Jeg kommer derfor også gerne forbi hos dig til en kop kaffe og lytter i fuld fortrolighed til de overvejelser, som du måske har gjort dig omkring dit generationsskifte.

Udbud og salg af virksomhed til eksterne købere

Hvis vores drøftelser om generationsskiftet munder ud i at det bedste vil være et salg af virksomheden til en ekstern køber kan jeg også yde rådgivning i forbindelse med det. 

Jeg udfører en rapport med en komplet værdiansættelse og udarbejder et slagkraftigt Information Memorandum, der beskriver virksomheden for potentielle købere.

Sammen med Information Memorandum udarbejdes en køberprofil og et kartotek med køberemner. 

Jeg varetager derefter opsøgning og opfølgning på køberkartoteket. 

Jeg bistår dig ved forhandlinger og udarbejdelse af hensigtserklæring med køber.

Endelig bistår jeg ved gennemførsel af købers due diligence,  udarbejdelse af overdragelsesdokumenter og closing.

Due diligence

Der findes reelt ikke en dansk oversættelse, der beskriver, hvad en due diligence går ud på.  Men begreber som ”rettidig grundighed” eller ”rettidig omsorg” kommer nok nærmest på en dansk oversættelse af begrebet.

En due diligence undersøgelse forekommer oftest i forbindelse med køb af en virksomhed. Typisk vil køber fastsætte et tema, for de undersøgelser, som man ønsker foretaget. Temaet vil typisk omfatte både finansielle og juridiske forhold, men tekniske, kommercielle og strategiske forhold kan også blive inddraget. Undersøgelsen er så at sige købers sidste mulighed, inden banken overfører købesummen, for at sikre sig, at man ikke er i gang med at købe katten i sækken. 

Købers due diligence undersøgelse kan nødvendiggøre en omfattende informationsindsamling og løbende dialog med købers rådgivere.  Alle dokumenter og data skal stilles til rådighed for køber i et digitalt datarum i en forud fastsat periode, hvorefter der lukkes for adgangen. 

Jeg faciliterer processen, og har erfaring, både som udførende køberrådgiver på en due diligence, og ligeledes som sælgers rådgiver i opbygning af datarum og dialog med købers rådgivere.

Kontakt os

Find vores informationer på kontakt-siden, eller bliv ringet op ved at udfylde formularen herunder.

Ring mig op

Dit navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.